Birkenstock

Birkenstock sesli okunuşu:

Hangi dilde okunsun?

* Okunuşunu dinlemek için hoparlörün üzerine basınız.

Birkenstock yazılı okunuşu: “börkinstak”
Yorum yapın